top of page

SIKKERHET OMBORD

Sikkerheten ombord er første prioritet. Vi starter alle turer med en brif der vi går gjennom vår sikkerhetsrutiner.
Tur med Fjordtaxi er egnet for alle aldre da vi har både lukkede og åpne båter. Har du begrensinger ved helsen eller skader, informer skipper før adgang. Lytt til skippers råd, vi tar hensyn og komuniserer godt underveis

Våre båter

Alle våre båter har sikkerhetsutstyr, redningsflåter, redningsvester, overlevningsdrakter, briller, buffer og er godkjent av sjøfartsdirektoratet.

Personell

Alle våre skippere er godt utstyrt med sertifikater, kursing og kompetanse

Miljø

Fjordtaxi er miljø-sertifisert gjennom organisasjonen "Miljøfyrtårn"

bottom of page