top of page
340784901_1598165844000746_7992009132599556558_n.jpg

DRONE

Fjordtaxi har drone, sertifisert oppratør og velegnet båt med landings plattform til drone filming. 

Vi er behjelpelig med søknad om drone filming i nasjonalpark

bottom of page